AllesOver kanker

Wat is kanker

Het menselijke lichaam is opgebouwd uit cellen. Cellen zijn de bouwstenen van ons lichaam. De lever is opgebouwd uit levercellen, de longen zijn opgebouwd uit longcellen en de hersenen zijn opgebouwd uit hersencellen.

Als het lichaam in de groei is moeten er cellen bijkomen. Cellen zullen zich delen en daardoor vermenigvuldigen. Als er genoeg cellen zijn bijgekomen dat stopt de celdeling automatisch.

Als er cellen beschadigd of verouderd raken dan worden deze vervangen door nieuwe cellen.

kern celDe kern van de cel

Cellen bevatten een kern waarin het erfelijk materiaal / DNA in opgeslagen is. Dit maakt de cellen intelligent waardoor ze zelf weten wat hun taak is, waar ze moeten zitten en wat ze moeten doen. Hierdoor weten ze dus ook wanneer ze zichzelf moeten vervangen of moeten vermenigvuldigen.

Het gedrag van de cel

Bij het vervangen van een cel ruimt de oude cel zichzelf op en komt daar een nieuwe gezonde cel voor in de plaats. Bij vermenigvuldigen (celdeling) splits een goede cel zich op waardoor er 2 cellen ontstaan. Dit gebeurt alleen als het nodig is. Dit wordt allemaal door de cellen zelf geregeld. Hierdoor neemt het aantal cellen zich toe. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de groei of herstelling. De groei van bijvoorbeeld haren en de herstelling van huid of een beschadiging zoals wond.

Samengevat ontstaan er dus cellen welke gecontroleerd worden vervangen of er bijkomen. Oude cellen verwijderen zichzelf en maken plaats voor nieuwe cellen.

Vernieuwing van de cellen

In 7 jaar tijd zijn alle cellen in het hele lichaam een keer vervangen op de hersencellen na. Op sommige plekken in het lichaam gebeurt dit vaker. Bijvoorbeeld de haargroei en het vernieuwen van de huid.

tumorWat is kanker

Bij kanker zijn de cellen niet gezond en is de kern in feite beschadigd. Deze beschadigde cellen vermenigvuldigen zichzelf en ruimen zichzelf niet op. Hierdoor krijg je een ongecontroleerde groei aan beschadigde cellen welke leiden tot gezwellen en tumoren.

Goedaardige tumor

De tumoren kunnen goedaardig en kwaadaardig zijn. Goedaardige tumoren groeien aan organen vast en kunnen druk uitoefenen. Dit is vaak operatief te verwijderen. Een wrat is een voorbeeld van een goedaardige tumor. Deze groeit bijvoorbeeld aan de buitenkant en beschadigd geen weefsel.

Kwaadaardige tumor

Kwaadaardige tumoren groeien in organen en beschadigen het weefsel. De kankercellen nestelen zich tussen de goede organen en vervangen de goede cellen door kankercellen. Niet alleen worden alle goede cellen aangetast maar blijft de groei aan cellen ook toenemen. Waar goede cellen weten
wanneer ze moeten afsterven en stoppen met delen gaan kankercellen door met delen en sterven niet af.

Gevaar kwaadaardige tumoren

tumor kwaadaardigHet gevaar bij kwaadaardige tumoren is dat er kankercellen los kunnen laten van de tumor en zich via de lymfe of via het bloed kunnen verplaatsen naar andere organen. Hierdoor kunnen op andere plekken in het lichaam ook kankercellen gaan verspreiden door de ongecontroleerde celdeling wat zich opnieuw tot de groei van tumoren voortzet. Dit wordt uitzaaiing of metastasering genoemd.

Kankercellen behouden de celinformatie waardoor men kan zien of het een levercel, longcel of een ander type cel is. Als men bij onderzoek een levercel in de longen aantreft weet met dat er leverkanker is met uitzaaiing in de longen. Dit is dan geen longkanker. Elk type kanker heeft een eigen specifieke behandeling. Leverkanker wordt dus anders behandeld dan longkanker om effectiever het betreffende type kankercellen te bestrijden.

Wanneer wordt een normale cel een kankercel

Een gezonde cel mag enkele foutjes / beschadigingen bevatten. Cellen zijn slim en kunnen beschadigd DNA materiaal toch herkennen en weer repareren. Als er 7 foutjes zitten in een cel, dus 7 beschadigingen in het DNA welke in de cel opgeslagen ligt dan wordt de cel een kankercel.

kankercel dnaOorzaak van kanker

De exacte oorzaak van kanker oftewel het ontstaan van kankercellen is voor de wetenschap nog niet volkomen duidelijk. Wel spelen er een aantal factoren mee welke de cellen beschadigen waardoor uiteindelijk kankercellen worden. Een gezonde levensstijl, aanleg en invloeden van buitenaf zijn factoren welke effect hebben. Roken kan bijvoorbeeld de longcellen beschadigen waardoor ze uiteindelijk 7 beschadigingen bevatten waardoor ze kankercellen voort gaan brengen welke zich blijven delen en zichzelf niet meer opruimen wat leidt tot het groei van tumoren.

Behandeling kanker

kanker medicijnenDe huidige medische behandeling is gebaseerd op het operatief verwijderen van tumoren en beschadigd weefsel.

Kankercellen en deels ook goede cellen uitroeien met chemotherapie welke in pilvorm maar ook vloeibaar bestaat en bestraling. Omdat ook de goede cellen deels worden uitgeroeid wordt bijvoorbeeld de aanmaak van haar tijdelijk stopgezet. Dit leidt tot haaruitval.

Bij bestraling worden kankercellen door radiogolven zwakker gemaakt. Kankercellen hebben een minder herstellend vermogen dan gezonde cellen. Omdat de bestraling ook door de gezonde cellen heen moet wordt de bestraling herhaald. In de tussentijd kunnen de gezonde cellen herstellen en worden de kankercellen bij de eerst volgende bestraling nog zwakker gemaakt. Bij genoeg herhalingen worden kankercellen geëlimineerd.