AllesOorzaken kanker

Kankerverwekkende stoffen en chemicaliën

Hieronder tref je een lijst aan met chemicaliën. Deze chemicaliën zijn kankerverwekkend. Blijf zo veel mogelijk uit de buurt van deze chemicaliën en voorkom aanraking of inademing.

NaamSynoniemen, praktijk- en handelsnamenCAS-nummer
acetaldehydeacetic aldehyde, aldehyde, ethanal, ethylaldehyde75-07-0
acrylamide79-06-1
acrylonitril107-13-1
aflatoxines--
aflatoxine B11162-65-8
aflatoxine B27220-81-7
aflatoxine G11165-39-5
aflatoxine G27241-98-7
4-aminoazobenzeen4-fenylazoaniline60-09-3
o-aminoazotolueenAAT/solvent yellow 397-56-3
4-aminobifenylbifenylamine/xenylamine92-67-1
zouten van 4-aminobifenyl--
3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazol-3-ylamine132-32-1
1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1- ethaandiol hydrochloride [bevat ≥ 0,1% 4-chlooraniline (EC No 203-401-0)]214353-17-0
4-amino-3-fluorfenol399-95-1
ammoniumnikkelzout van citroenzuur18283-82-4
o-anisidine2-methoxyaniline/2-methoxybenzeenamine90-04-0
arseentrioxide1327-53-3
arseenzuur7778-39-4
zouten van arseenzuur--
arseenpentoxide1303-28-2
asbest1332-21-4
5-azacytidine320-67-2
azaserine115-02-6
azathioprine446-86-6
aziridineethyleenimine151-56-4
azobenzeen103-33-3
azokleurstoffen op basis van benzidine--
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine--
azokleurstoffen op basis van o-tolidine--
benzeenbenzol71-43-2
benzidine (+ zouten)4,4-diaminobifenyl92-87-5
benzo(a)anthraceen56-55-3
benzo(b)fluorantheenbenzo(e)acefenantryleen205-99-2
benzo(j)fluorantheen205-82-3
benzo(k)fluorantheen207-08-9
benzo(a)pyreenbenzo(def)chryseen50-32-8
benzo(e)pyreen192-97-2
benzotrichlorideα,α,α-trichloortolueen98-07-7
benzylchlorideα-chloortolueen100-44-7
beryllium7440-41-7
berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)--
4,4’-bi-o-toluïdine3,3’-dimethylbenzidine/ o-tolidine119-93-7
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine, waaronder:--
5 o-toluïdine dihydrochloridezout van 4,4’-bi-o-toluïdine612-82-8
[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)zout van 4,4’-bi-o-toluïdine64969-36-4
4,4-bi-o-toluïdinesulfaatzout van 4,4’-bi-o-toluïdine74753-18-7
bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraaminedaminobenzidine91-95-2
2,2’-bioxiraan1,2:3,4-diepoxybutaan1464-53-5
bis-(chloor)-methyletherdichloormethylether/ BCME542-88-1
4,4’-bis(dimethylamino)benzofenonMichlers keton90-94-8
bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel71957-07-8
Bleomycine11056-06-7
broomdichloormethaandichloorbroommethaan75-27-4
bunseniet34492-97-2
1,3-butadieen106-99-0
Busulfanmyleran55-98-1
2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfietAramite®/ aratron140-57-8
β-butyrolacton3068-88-0
cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor7440-43-9
cadmiumchloride10108-64-2
cadmiumfluoride7790-79-6
cadmiumoxide, gestabiliseerd1306-19-0
cadmiumsulfaat10124-36-4
cadmiumsulfide1306-23-6
calciumnikkelzout van fosforzuur17169-61-8
Captafol191906
Carbadox1791337
carmustineBCNU, bischloorethylnitrosureum154-93-8
chinoline91-22-5
Chloorambucil305-03-3
p-chlooraniline4-chlooraniline106-47-8
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan51594-55-9
(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride40722-80-3
chloormethine N-oxideNMMO/ stikstofmosterd-N-oxide126-85-2
chloormethyl-methyletherchloordimethylether107-30-2
Chloornafazine494-03-1
4-chloor-o-fenyleendiamine2-amino-4-chlooraniline95-83-0
4-chloor-o-toluïdine95-69-2
4-chloor-o-toluïdine hydrochloride3165-93-3
chloropreen, gestabiliseerd2-chloor-1,3-butadieen126-99-8
chlorozoticinD-glucopyranose54749-90-5
chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder:18540-29-9
ammoniumdichromaat2151163
calciumchromaat13765-19-0
chroomtrioxide1333-82-0
dichroomtrischromaat24613-89-6
kaliumchromaat7789-00-6
kaliumdichromaat7778-50-9
natriumdichromaat anhydride10588-01-9
natriumdichromaatdihydraat7789-12-0
natriumchromaat2146108
strontiumchromaat2151068
zinkchromaten, diverse13530-65-9
Chryseen218-01-9
Cisplatinecis-DDP, CP15663-27-1
C.I. Basic red 94,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride569-61-9
C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride +548-62-9
C.I. direct black 381937-37-7
C.I. direct blue 62602-46-2
C.I. direct brown 9516071-86-6
C.I. direct red 28573-58-0
C.I. disperse blue 11,4,5,8-tetraaminoantrachinon2475-45-8
C.I. Pigment Geel 157C.I. 7790068610-24-2
C.I. Pigment Red 104Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood12656-85-8
C.I. Pigment Yellow 34loodsulfochromaat yellow, C.I. 776031344-37-2
citrus red no.21-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol6358-53-8
p-cresidine2-methoxy-5-methylbenzeenamine/6-methoxy-m-toluïdine120-71-8
Cycasine14901-08-7
Cyclofosfamide50-18-0
Cyclosporine79217-60-0
DacarbazineDTIC891986
Daunorubicinedaunomycine20830-81-3
N,N'-diacetylbenzidine4,4'-diacetylbenzidine613-35-4
dialuminiumnikkeltetraoxide12004-35-2
2,4-diaminoanisool4-methoxy-m-fenyleendiamine615-05-4
2,4-diaminoanisoolsulfaat2,4-DAAS39156-41-7
4,4’-diaminodifenylmethaanMDA/ 4,4’methyleendianiline101-77-9
2,4-diaminotolueen4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT95-80-7
diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamineTDA/ tolueendiamine25376-45-8
diammoniumnikkelbis(sulfaat)15699-18-0
diammoniumnikkelhexacyanoferraat74195-78-1
o-dianisidine3,3'-dimethoxybenzidine119-90-4
zouten van o-dianisidine--
diazomethaanazimethyleen334-88-3
dibenz(a,h)acridine226-36-8
dibenzo(a,h)antraceen53-70-3
dibenz(a,h)pyreen189-64-0
dibenz(a,i)pyreen189-55-9
7H-dibenzo(c,g)carbazool194-59-2
1,2-dibroom-3-chloorpropaan96-12-8
1,2-dibroomethaanethyleendibromide106-93-4
3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten)91-94-1
1,3-dichloor-2-propanolalfa-dichloorhydrine96-23-1
1,4-dichloor-2-buteen764-41-0
dieselmotoremissies--
diethylstilboestrolDES56-53-1
diethylsulfaat64-67-5
diglycidylresorcinolether1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen101-90-6
p-dimethylaminoazobenzeen60-11-7
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide84245-12-5
dimethylcarbamoylchloride79-44-7
1,1-dimethylhydrazineN,N-dimethylhydrazine57-14-7
1,2-dimethylhydrazine540-73-8
mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat--
dimethylsulfaatDMS77-78-1
dimethylsulfamoylchloride13360-57-1
dinikkelboride12007-01-1
dinikkeldifosfaat14448-18-1
dinikkelfosfide12035-64-2
dinikkelhexacyanoferraat14874-78-3
dinikkelorthosilicaat13775-54-7
dinikkelsilicide12059-14-2
dinikkeltrioxide1314-06-3
1,6-dinitropyreen42397-64-8
1,8-dinitropyreen42397-65-9
2,3-dinitrotolueen602-01-7
2,4-dinitrotolueendinitrotolueen, technisch121-14-2
2,5-dinitrotolueen619-15-8
2,6-dinitrotolueen606-20-2
3,4-dinitrotolueen610-39-9
3,5-dinitrotolueen618-85-9
dinitrotolueen25321-14-6
1,4-dioxaan123-91-1
Doxorubicineadriamycine23214-92-8
epichloorhydrine1-chloor-2,3-epoxypropaan106-89-8
2,3-epoxy-1-propanolglycidol/oxiraanmethanol556-52-5
R-2,3-epoxy-1-propanol57044-25-4
2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchlorideglycidyltrimethylammoniumchloride3033-77-0
Erioniet66733-21-9
ethanolethylalcohol64-17-5
ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat103112-35-2
ethyleendichloride1,2-dichloorethaan107-06-2
ethyleenoxideoxiraan/ 1,2-epoxyethaan75-21-8
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel84852-39-1
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel85508-45-8
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel85135-77-9
ethylmethaansulfonaatEMS62-50-0
fenacetineN-(4-ethoxyphenyl)acetamide, N-(4-ethoxyphenyl), acetyl-phenetidine, 1-acetamido-4-ethoxybenzene62-44-2
fenazopyridine3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine94-78-0
fenazopyridinehydrochloride136-40-3
fenolftaleïne77-09-8
fenylglycidylether1,2-epoxy-3-fenoxypropaan/2,3-epoxy-propylfenylether122-60-1
fenylhydrazinehydrazinebenzeen100-63-0
fenylhydrazinechloride59-88-1
fenylhydrazinehydrochloride27140-08-5
fenylhydrazinesulfaat52033-74-6
2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zoolFNT3570-75-0
furan110-00-9
furazolidon67-45-8
• gallium arsenide1303-00-0
heazlewoodiet12035-71-1
hexachloorbenzeenHCB118-74-1
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuurHETzuur115-28-6
hexamethylfosforzuurtriamidehexamethylfosforamide/ HMPA680-31-9
hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazinediamine302-01-2
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat--
hydrazobenzeen1,2-difenylhydrazine122-66-7
hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeen­sulfonaat)--
hydrazinetrinitromethaan--
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[(4-fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril85136-74-9
6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-[(amino-1-methylethyl)-ammonium]formaat108225-03-2
mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryl-oylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methyl­acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide--
ifosfamide3778-73-2
indium fosfideIndium monofosfide22398-80-7
indeno[1,2,3-cd]pyreen193-39-5
O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat103122-66-3
isobutylnitriet542-56-3
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel84852-36-8
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel85166-19-4
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel85508-46-9
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel85551-28-6
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel84852-35-7
isopreen, gestabiliseerd2-methyl-1,3-butadieen78-79-5
kaliumbromaat2139867
keramische vezels--
keramische vezels vuurvast--
kobaltacetaat71-48-7
kobaltcarbonaat513-79-1
kobaltdichloride7646-79-9
kobaltlithiumnikkeloxide--
kobaltmolybdeennikkeloctaoxide68016-03-5
kobaltnikkeldioxide58591-45-0
kobaltnikkelgrijs periklaasC.I. Pigment Zwart 25; C.I. 7733268186-89-0
kobaltnikkeloxide12737-30-3
kobaltnitraat10141-05-6
kobaltsulfaat10124-43-3
kopernikkelzout van mierezuur68134-59-8
kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper94551-87-8
kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat92129-57-2
lithiumnikkeloxide12031-65-1
LomustineCCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoureum13010-47-4
loodchromaat7758-97-6
loodhydrogeenarsenaat7784-40-9
loodnikkelzout van kiezelzuur68130-19-8
melfalanL-vorm van merfalan148-82-3
merfalan4-bis(2-chloorethyl)amino-DL-fenylaniline/ racemisch mengsel melfalan en medfalan531-76-0
5-methoxypsoraleen + UV484-20-8
8-methoxypsoraleen + UV298-81-7
2-methylaziridinepropyleenimine75-55-8
methylazoxymethanol590-96-5
methylazoxymethylacetaat592-62-1
5-methylchryseen3697-24-3
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)MOCA/ 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline101-14-4
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)--
(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethyl-amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-di-pyridiniumdichloridedihydrochloride--
4,4-methyleen-o-toluïdine4,4'-methyleenbis(2-methylaniline), MBOT838-88-0
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product – mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine]--
N-methylhydrazinemonomethylhydrazine60-34-4
methylmethaansulfonaatMMS/ methylmethaan-sulfonzuur66-27-3
2-methyl-1-nitroanthraquinon1-nitro-2-methylanthraquinon129-15-7
N-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon64091-91-4
1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineMNNG70-25-7
methylthiouracil2-mercapto-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine56-04-2
metronidazol443-48-1
milleriet1314-04-1
mitomycine C50-07-7
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat68130-36-9
molybdeennikkeloxide12673-58-4
molybdeennikkeltetraoxide14177-55-0
mosterdgas1,1-thiobis(2-chloorethaan)/ Yperiet505-60-2
mustinestikstofmosterd51-75-2
2-naftylamineb-naftylamine91-59-8
zouten van 2-naftylamine--
nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)52625-25-9
nikkelacetaat14998-37-9
nikkelarsenide27016-75-7
nikkelbenzoaat553-71-9
nikkelbis(2-ethylhexanoaat)4454-16-4
nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)3906-55-6
nikkelbis(benzeensulfonaat)39819-65-3
nikkelbis(diwaterstoffosfaat)18718-11-1
nikkelbis(fosfinaat)14507-36-9
nikkelbis(isononanoaat)84852-37-9
nikkelbis(sulfamidaat)nikkelsulfamaat13770-89-3
nikkelbis(tetrafluorboraat)14708-14-6
nikkelboorfosfide65229-23-4
nikkelboride12619-90-8
nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout)3333-67-3
nikkelcarbonaat16337-84-1
nikkelcarbonaathydroxide65405-96-1
nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)12607-70-4
nikkelchromaat14721-18-7
nikkeldiacetaat373-02-4
nikkeldiarsenide12068-61-0
nikkeldibromaat14550-87-9
nikkeldibromide13462-88-9
nikkeldichloraat67952-43-6
nikkeldichloride7718-54-9
nikkeldichromaat15586-38-6
nikkeldicyanide557-19-7
nikkeldifluoride10028-18-9
nikkeldiformaat529391
nikkeldihydroxide12054-48-7
nikkeldijodide13462-90-3
nikkeldikaliumbis(sulfaat)13842-46-1
nikkeldilactaat16039-61-5
nikkeldinitraat13138-45-9
nikkeldioxide12035-36-8
nikkeldiperchloraat13637-71-3
nikkeldisilicide12201-89-7
nikkeldithiocyanaat13689-92-4
nikkeldivanadiumhexaoxide52502-12-2
nikkelfosfinaat36026-88-7
nikkelhexafluorsilicaat26043-11-8
nikkelhydroxide11113-74-9
nikkel(II)isodecanoaat85508-43-6
nikkelisooctanoaat27637-46-3
nikkel(II)isooctanoaat29317-63-3
nikkelkaliumfluoride11132-10-8
nikkelmatte69012-50-6
nikkelmonoxide1313-99-1
nikkel(II)neodecanoaat85508-44-7
nikkel(II)neononanoaat93920-10-6
nikkelneoundecanoaat93920-09-3
nikkelnitraat14216-75-2
nikkel(II)octanoaat4995-91-9
nikkeloxalaat547-67-1
nikkeloxide11099-02-8
nikkelpalmitaat13654-40-5
nikkel(II)propanoaat529454
nikkelselenaat15060-62-5
nikkelselenide1314-05-2
nikkel(II)seleniet10101-96-9
nikkelsilicaat31748-25-1
nikkel(II)silicaat21784-78-1
nikkel(II)stearaatnikkel(II)octadecanoaat2223-95-2
nikkelsubsulfidetrinikkeldisulfide12035-72-2
nikkelsulfaat7786-81-4
nikkelsulfide11113-75-0
nikkel(II)sulfide16812-54-7
nikkel(II)sulfiet7757-95-1
nikkeltelluride12142-88-0
nikkeltelluurtetraoxide15852-21-8
nikkeltelluurtrioxide15851-52-2
nikkeltintrioxidenikkelstannaat12035-38-0
nikkeltitaanoxide12653-76-8
nikkeltitaantrioxide12035-39-1
nikkel(II)trifluoracetaat16083-14-0
nikkeltriuraniumdecaoxide15780-33-3
nikkel(II)waterstofcitraat18721-51-2
nikkelwaterstoffosfaat14332-34-4
nikkelwolfraamtetraoxide14177-51-6
nikkelzirkoontrioxide70692-93-2
nikkelzout van citroenzuur22605-92-1
nikkel(II)zout van difosforzuur19372-20-4
nikkelzout van dimethylhexaanzuur93983-68-7
nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur7580-31-6
nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat71720-48-4
nikkelzout van kiezelzuur37321-15-6
nikkelzout van mierezuur15843-02-4
nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur72319-19-8
nikkelzout van neodecaanzuur51818-56-5
nikkelzout van oxaalzuur20543-06-0
nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren84776-45-4
nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren91697-41-5
niridazolnitrothiamidazol/nitrothiazol61-57-4
5-nitroacenafteen1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen602-87-9
2-nitroanisol91-23-6
4-nitrobifenyl92-93-3
6-nitrochryseen6-NC2043937
nitrofen2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether1836-75-5
2-nitrofluoreen2-NF607-57-8
N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)aceetamideNFTA531-82-8
2-nitronaftaleen581-89-5
2-nitropropaan79-46-9
4-nitropyreen4-NP57835-92-4
N-nitrosodiethanolamine2,2-(nitrosoimino)-bis-ethanol/ diethanolnitrosamine/ NDELA1116-54-7
N-nitrosodiethylaminediethylnitrosamine/ NDEA/ DENA55-18-5
N-nitrosodiisopropylaminedi-isopropylamine/ NDiPA/ DiPNA601-77-4
N-nitrosodimethylaminedimethylnitrosamine/ NDMA/ DMNA62-75-9
N-nitrosodi-n-butylamine924-16-3
nitrosodipropylamine621-64-7
N-nitrosoethylureumethylnitrosureum/ NEU/ ENU759-73-9
N-nitrosomethylethylamine10595-95-6
N-nitrosomethylureummethylnitrosureum/ NMU/ MNU684-93-5
N-nitrosomethylurethaanNMUT615-53-2
N-nitrosomethylvinylamine4549-40-0
N-nitrosomorfolineNMOR59-89-2
N-nitrosonornicotineNNOR80508-23-2
N-nitrosopiperidineNPIP100-75-4
N-nitrosopyrrolidineNPYR930-55-2
N-nitrososarcosineNSAR13256-22-9
2-nitrotolueen88-72-2
olivijn, nikkelgroen68515-84-4
4,4’-oxydianiline en zouten4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE101-80-4
oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfo-naat,(S)-70987-78-9
P
Panfuran Sdihydroxymethylfuratrizine/ Furaton794-93-4
procarbazine hydrochloride366-70-1
3-propanolide1,3-propiolacton/ b-propiolacton57-57-8
1,3-propaansulton1,2-oxathiolaan, 2,2-dioxide1120-71-4
propyleenimine2-methylaziridine75-55-8
propyleenoxide1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan75-56-9
propylthiouracil51-52-5
Ptaquiloside87625-62-5
Pyrocatechol1,2-catechol120-80-9
Safrol5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool/5-allyl-1,3-benzodioxool94-59-7
Semustineme-CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum13909-09-6
siliciumcarbide (vezelvormig)silicon monocarbide, carborundum, carbofrax m, carbon silicide409-21-2
silica (respirabel stof, kristallijn)kwarts14808-60-7
silica (respirabel stof, kristallijn)cristoballiet14464-46-1
silica (respirabel stof, kristallijn)tridymiet15468-32-3
sterigmatocystinß-chloorethylamine10048-13-2
Streptozocinestreptozotocine18883-66-4
styreenoxidefenyloxiraan96-09-3
Sulfallaat2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat95-06-7
tetrachloordibenzo-p-dioxineTCDD1746-01-6
α,α,α,4-tetrachloortolueenp-chloorbenzotrichloride5216-25-1
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methyleendianiline101-61-1
tetranitromethaan509-14-8
thioaceetamideethaanthioamide62-55-5
4,4’-thiodianiline en zoutenbis(4-aminofenyl)sulfide139-65-1
Thiotepatris(1-aziridinyl)fosfinesulfide52-24-4
tolueen-2,4-diammoniumsulfaat65321-67-7
o-toluïdine2-aminotolueen/ 2-methylbenzeenamine95-53-4
Treosulfandihydroxybusulfan299-75-2
trichloorethyleentrichlooretheen79-01-6
trichlormethine hydrochloride817-09-4
triethylarsenaat15606-95-8
1,2,3-trichloorpropaan96-18-4
2,4,5-trimethylaniline137-17-7
2,4,5,-trimethylaniline hydrochloride21436-97-5
trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,-3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]-koper(II)164058-22-4
trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat13477-70-8
trinikkelbis(arseniet)74646-29-0
trinikkelbis(orthofosfaat)10381-36-9
trinikkelboride12007-02-2
trinikkeltetrasulfide12137-12-1
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)12519-85-6
mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trionmengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion--
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaatTBPP126-72-7
Uramustineuracilmosterd/ fosfinesulfide66-75-1
urethaanethylcarbamaat51-79-6
vinylbromidebroomethyleen593-60-2
vinylchloridevinylchloridemonomeer/ VCM/ chlooretheen75-01-4
4-vinylcyclohexene100-40-3
4-vinylcyclohexeen diepoxide106-87-6
2,6-xylidine2,6-dimethylbenzeenamine/ 2,6-dimethyl-aniline87-62-7
zwavelzuurnevels7664-93-9