AllesOorzaken kanker

Kanker krijgen door straling

Kun je kanker krijgen door straling?

In dit artikel leggen we uit wat straling is en wat straling kan veroorzaken. Straling kan kankerverwekkend zijn. Dit betekend dat je kanker kunt krijgen op den duur. Er zijn vele soorten straling en niet elke is even schadelijk. Soms komt men er pas na jaren achter dat bepaalde straling toch kankerverwekkend is bij de mens.

Wat is straling

Eerst leggen we uit wat straling is om het beter te begrijpen. Voorheen maakte we onderscheid tussen elektromagnetische straling en deeltjesstraling. Tegenwoordig gebruikt men nog maar een naam en dat is straling. Technisch gezien is de deeltjesstraling iets dat op een nog hogere snelheid werkt en een afmeting heeft van niet groter dan een atoomkern. Kosmische straling is hier een voorbeeld van. De overige straling, waar de mens wel verantwoordelijk is, is elektromagnetische straling zoals hieronder te lezen.

 

Elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling zijn elektrische en magnetische trillingen die door de lucht heen bewegen. De snelheid (frequentie) en de golflengte (vorm) zijn kenmerken van hiervan. Frequentie en golflengte gaan altijd samen. Hoe hoger de frequentie, hoe lager de golflengte. De golflengte bepaalt het bereik van de straling. Lage frequenties hebben dus een groter bereik dan hoge frequenties. Als je dit zou toepassen op radiogolven welke bijvoorbeeld onderverdeeld is in de AM en FM band dan weet je dat de AM band een enorm groot bereik heeft. Je zou geen antenne aan de buitenkant van je radio nodig hebben om de radio uit een ander land te kunnen ontvangen. Denk maar aan de wereld ontvanger. De FM daarentegen heeft een veel korter bereik. Een radiozender in Groningen kun je niet ontvangen in Venlo.

AM frequentie

De AM frequentieband opereert op 148,5 – 1606,5 kHZ.
kHZ staat voor kilohertz. 1 Hertz is 1 trilling per seconde. Kilo staat voor 1000. 1 kHz staat voor 1000 trillingen per seconde.
De AM frequentieband opereert dus op 148,500 – 1,606.500 trillingen per seconde.

FM frequentie

De FM frequentieband opereert op 87,5 – 108 MHz
MHz staat voor Megahertz. Mega staat voor miljoen, dus 1.000.000 trillingen per seconde.
De FM frequentieband opereert dus op 87.500.000 – 108.000.000 trillingen per seconde.

Bereik van verschillende frequenties

Zoals net uitgelegd is het bereik van een hoge frequentie kleiner dan van een lage frequentie. De AM-radiozenders hebben 100 keer zo’n groot bereik t.o.v. de FM zenders.
Je Wifi (internet) router werkt op een frequentie van 2,4 of 5 GHz. De frequentie ligt vele malen hoger en heeft daardoor een nog kleiner bereik.

radiogolven-spectrum-elektromagnetisch

 

Blootstelling

Iedereen wordt blootgesteld aan straling. Neem maar even de AM radiogolven van het voorbeeld hierboven. Deze radiogolven (straling) heeft een enorm bereik. Ook al zit je op de Noordpool, ook daar kun je radio ontvangen. Je wordt in het dagelijks leven niet alleen aan deze radiogolven blootgesteld maar ook aan andere radiogolven en straling.

Bijna alle elektrische apparaten om ons heen welke zijn verbonden met het stopcontact kunnen straling produceren, van gloeilamp tot broodrooster. Het ene apparaat meer dan de ander. De magnetron is een apparaat die veel straling opwerkt. Voor de mens op zich geen gevaar, zover wij weten, maar je zult merken dat je Wifi internet verbinding er flink last van kan hebben. De magnetron is namelijk een flinke stoorzender. Alles wat met name draadloos werkt zoals een draadloze huistelefoon of een Wifi apparaat heeft een bereik van soms tientallen meters welke op basis is van radiogolven (straling).

Ook de zendmasten van mobiele telefonie en internet (3G en 4G) komen makkelijk ons huis binnen terwijl ze op kilometers afstand staan. De straling bereikt ons dus allemaal.

De filmpjes hieronder laten zien dat je een led lampje kunt laten branden op de straling die een telefoon uitzend. De straling komt niet alleen vrij wanneer er gebeld wordt omdat de telefoon ook in verbinding staat met de zendmast om contact te houden.

 

 

Straling zichtbaar of onzichtbaar

Straling kan zichtbaar zijn maar ook onzichtbaar. Dit hangt af van de golflengte en frequentie. Radiogolven en Microgolven zijn niet zichtbaar voor de mens. Infrarood is wel zichtbaar voor bepaalde dieren maar niet voor de mens. Een videocamera kan overigens infrarood wel waarnemen. Na infrarood komt zichtbaar licht zoals een lamp of de zon. Als je de frequentie nog verder zou opvoeren dan kom je ultraviolet licht, röntgenstraling en Gamma straling uit. Röntgenstraling en Gamma straling is niet meer zichtbaar. Bij radioactiviteit komt er vaak Alfastraling, Bètastraling en Gammastraling vrij.

golflengte-licht-spectrum

 

Niet alle straling gevaarlijk

Veel straling kan voor ons geen kwaad, zo ver wij weten. Sommige straling is zelfs gezond. Denk aan licht en de zon. Een mens kan niet zonder. Ook is er straling waarbij we weten dat dit wel gevaarlijk is voor de mens zoals Röntgenstraling of Gammastraling. In het ziekenhuis kun je aan Röntgenstraling worden blootgesteld als ze een foto van je botten willen maken of bij de tandarts van je gebit. De blootstelling is zeer beperkt omdat de foto in microseconde genomen wordt. Wel bekend is als je te vaak aan deze straling wordt blootgesteld, je haaruitval kunt krijgen.

Te veel radioactiviteit veroorzaakt kanker. Tevens hebben onderzoeken ook aangetoond dat Wifi schadelijk is voor planten en bomen en dus de natuur. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen en de TU Delft hebben de zelfde bevinden opgedaan. Wifi straling heeft als gevolg dat het blad kan afsterven en de groei van bomen en gewassen kan achterblijven. Enkele bomen kregen vlekken, bloedingen en bastknobbels. Met name loofbomen zijn hier gevoelig voor.

Wifi en Tuinkers onderzoek

In Denemarken waren er 5 brugklasleerlingen welke het effect van Wifi hadden aangetoond op tuinkers.  Op 2 plastic bordjes werd tuinkers gekweekt. Het ene bordje werd aan Wifi straling blootgesteld en het andere niet. De resultaten zijn hieronder te zien in de afbeeldingen.

experiment-tuinkers-kweken-met-en-zonder-wifi-straling

 

Kanker en bestralen

Als je kanker hebt dan kun je worden bestraald. Ook hier worden er radiogolven (radiotherapie) met een zeer hoge intensiteit op je lichaam afgevuurd. Niet alleen de kankercellen raken beschadigd maar ook de goede cellen. Het omliggende weefsel wordt hierdoor dus aangetast. Men bestraalt niet 1x maar meerdere malen. Tussen bestralingen in wordt vaak rust genomen dat omliggend weefsel weer kan herstellen.

kanker-bestaling

 

Conclusie

Of bepaalde soorten straling kanker kan veroorzaken, oftewel kankerverwekkend is, is nog altijd niet duidelijk. Dat straling een schadelijk effect kan hebben op mens en dier is duidelijk. Sommige mensen zijn gevoeliger dan andere en kunnen sneller hoofdpijn krijgen bijvoorbeeld. Voorkomen is ook altijd beter dan genezen. Wil je het risico verkleinen dat je kanker krijgt dan ga je bewust en verstandig om met apparaten die straling opwekken en veroorzaken. Als voorbeeld is het af te raden om een mobile telefoon op je nachtkastje te leggen waarbij hij niet alleen met de zendmast in verbinding staat maar ook met je eigen Wifi netwerk.